lørdag 26. mai 2012

Når viktige folk streiker

Jeg er lærerutdanner - og stolt av det. Jeg vet at skolen er viktig for hvordan samfunnet blir i tiårene framover, og at mitt lille bidrag til å utdanne gode lærere for barna våre, er meningsfylt arbeid. Mine kolleger tenker nok som meg.

Baksiden av medaljen ved å ha en viktig jobb er at når det da blir streik, har det viktige konsekvenser. Studenter får ikke eksamenen de har lest til, de får ikke vitnemålet når de hadde sett for seg å få det og de spør seg om de da får jobb.

I disse dager er det altså streik på arbeidsplassen min. Min fagforening har valgt å ikke ta meg ut i streik (formodentlig fordi jeg er i lederstilling). En del av jobben som studieleder er å svare på spørsmål fra studenter om dette og hint, og i disse dager handler både dette og hint om konsekvensene av streiken. Heldigvis er de fleste svarene veldig enkle. Nei, det blir ikke eksamen hvis de som skulle avviklet eksamen er i streik. Nei, vi kan ikke svare på når det kan bli mulig å få ta eksamen, siden vi ikke vet hvor lenge streiken varer. Nei, vi kan ikke gjøre noen "kreative løsninger" for å gi studiepoeng uten akkurat den eksamensformen, for slike kreative løsninger må ihvertfall kvalitetssikres faglig, og noe av poenget er altså at de som har ansvar for dette fagområdet er i streik. Å prøve seg med "kreative løsninger" under streiken vil dessuten veldig fort likne på streikebryteri.

Streiken er lovlig, og streik er en del av det norske systemet for lønnsfastsettelse. Uten streikevåpenet ville lønnsforhandlingene blitt forvandlet til diktat fra arbeidsgiver. Streiken i offentlig sektor har dessuten som målsetting å sikre gode lønninger nettopp til disse studentene - når de kommer ut i jobb. Studentene forstår nok alt dette, men i øyeblikket er de uskyldige ofre for en streik, og det er det bare å akseptere.

Strengt tatt handler streikehåndteringen mye om rolleforståelse og systemforståelse. De ansatte - som vanligvis gjør "hva som helst" for sine studenter - er streikevakter for å sikre effekten av streiken. Vi ledere - som vanligvis løper rundt og tetter huller der noen er syke, for eksempel - må hele tiden konstatere at "Han er i streik, så det blir ikke gjort". Og studentene, som vanligvis gruer seg til eksamen, savner muligheten til å få vist hva de kan og få papir på det.

Alle håper på en kort streik. Men partene sier at de er klare for en lang streik, og håper at den andre parten skal gi seg. Det blir bare å følge med på nyhetene - hvor vi blant annet blir minnet om hvor viktige lærere, førskolelærere, lærerutdannere og så videre er.