fredag 1. november 2013

Hvem skal utdanne Mat og helse-lærerne?

Hvilke fag vil grunnskolelærerne velge? Nå som det første kullet er ferdig med sitt tredje studieår for en stund siden, begynner vi kanskje å se noen tendenser. Database for høyere utdanning (DBH) har tall for studiepoengproduksjonen ved de enkelte utdanninger i 2012/13, og ved å se på hvordan grunnskolelærerstudentene har fordelt seg, får vi en pekepinn (med forbehold om regnefeil):


(Måleenheten er sekstistudiepoengsenheter - for eksempel er det produsert 1857,9,9 *60 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap i 2012/13, ifølge mine regnestykker.)

At pedagogikk og elevkunnskap (PEL) ligger på topp, er ingen overraskelse. Faget er obligatorisk med 60 studiepoeng både i 1-7- og 5-10-utdanningen. At norsk og matematikk er de neste to skyldes delvis at de er obligatoriske (med 30 studiepoeng) i 1-7-utdanningen. Blant fagene som ikke er obligatoriske i noen av utdanningene er det samfunnsfag som er på topp. Helt på bunn er mat og helse - bare 82,9 sekstistudiepoengsenheter er avlagt, eller mer sannsynlig: 165,8 halvårsenheter. Hvis dette er det vi klarer å tilby Norges drøyt 3000 skoler, er det vel kanskje for tynt?

Det spennende nå er naturligvis å se hva som skjer i fjerdeåret av grunnskolelærerutdanningen. De som tok GLU-eksamen i 2012/13 tilhørte enten 1. år, 2. år eller 3. år. Men i fjerdeåret er det muligheter for internasjonalisering og muligheter for å ta inntil 30 studiepoeng skolerelevante fag som ikke er skolefag - i tillegg til at noen studenter "forsvinner" over på masterstudier. Så det skal bli interessant å se om fjerdeåret også klarer å bli året som "redder" de små fagene, som mat og helse, musikk og kunst og håndverk.

(Og så må det legges til at det finnes andre utdanninger enn grunnskolelærerutdanningene som utdanner i de "små" fagene - det finnes egne faglærerutdanninger, for eksempel. Utdanninger som den femårige masterutdanningen ved Universitetet i Tromsø er heller ikke med i tallmaterialet her.)

(Rettelse: etter at jeg la ut innlegget har jeg oppdaget at en del eksamener ved Høgskolen i Sogn og Fjordane var blitt med to ganger i tabellene mine. Dette er nå rettet opp.)