tirsdag 3. juni 2014

Mann/kvinne/annet

Mitt institutt gjennomfører systematiske studieevalueringer, hvor studentene svarer på spørsmål om studiesituasjonen sin. Et av standardspørsmålene om studentene er kjønn. Der skal de krysse av på om de er mann eller kvinne.

Dette er naturligvis ikke uproblematisk. Vi er kommet langt nok til å forstå at ikke alle - heller ikke lærerstudenter - nødvendigvis identifiserer seg som mann eller kvinne. Et "kompromiss" vi gjorde for noen år siden var å gjøre dette spørsmålet frivillig, mens de fleste andre spørsmålene krever svar for å komme seg videre. Slik kunne man ihvertfall velge å unnlate å svare på spørsmålet hvis man ikke kjente seg igjen i noen av de to kategoriene. Noen fullgod løsning er det nok ikke.

Vi har diskutert å kutte ut spørsmålet, men har kommet fram til at spørsmålet er relevant. Det er et nasjonalt problem at det er få mannlige lærerstudenter på grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. klasse, og også at flere mannlige enn kvinnelige studenter slutter med studiet uten å bli ferdige lærere. Kjønnsbalansen anses viktig for skolen - jeg mener at det er god grunn til å anta at skoler med 80 prosent kvinnelige lærere vil tendere til å ha mindre mangfold i kjønnsuttrykk enn skoler med 50 prosent kvinnelige lærere, for eksempel, og at det kan være uheldig at skolen ikke speiler samfunnet rundt. Å følge med på hvordan gruppa "mannlige lærere" har det i studiene er derfor interessant, og krever en form for registrering av kjønn.

Så kommer bakgrunnen for dette blogginnlegget: hvordan bør spørsmålet formuleres? Siden det strengt tatt er bare menn vi er interessert i, har jeg spøkefullt foreslått at vi kunne ha spørsmålet "Kjønn" med svaraltenativene "Mann" og "Annet". Men jeg frykter at kvinnene vil føle seg usynliggjort ved denne måten å spørre på (mye på samme måte som vi i dag usynliggjør personer som ikke kjenner seg igjen i kategoriene mann og kvinne). Liknende: vi kunne hatt kategoriene "Mann", "Kvinne" og "Annet", men "annet" er vel ikke en spesielt velformulert kategori, ved siden av at de få studentene det gjelder ville få egne søyler i en del diagrammer. Liknende problem kommer vi borti hvis vi bruker Facebooks 70+ kjønnskategorier eller rett og slett "Mann", "Kvinne", "Annet (fyll ut)" med et fritekstfelt.

Gaysir bruker kategoriene "Menn", "Kvinner", "MTF-Transkjønnethet", "FTM-Transkjønnethet" og "Andre kjønn". Det er kanskje noe å tenke på?

(Vi har også vært inne på tanken om det å ha med andre kjønn vil få enkelte studenter til å reagere useriøst og svare andre ting for moro skyld. Det er mulig, men motsatt kan det sies at det å ha med andre kjønn vil bidra til en nyttig bevisstgjøring.)

Hva synes du?