lørdag 15. november 2014

Paulus Gerdes er død

Det er trist å motta nyheten om at kollega Paulus Gerdes er død. Gerdes var en pioner innen feltet etnomatematikk, og har gjort en livslang innsats for å få fram matematikken i ulike afrikanske  kulturer gjennom en lang rekke bøker og andre FoU-arbeider.

Selv møtte jeg ham bare ved én anledning, da han besøkte høgskolen og holdt foredrag for matematikkseksjonen her. Han var generøs, hyggelig og interessant. Hans arbeid har vært en stor inspirasjon for generasjoner av matematikkdidaktikere, og verdens matematikkdidaktiske miljø har mistet en av sine grunnpillarer.

Kathleen Sheldons minneord