søndag 20. september 2009

Kvantesprang og minste felles multiplum

For tida jobber jeg litt med temaet "den grunnleggende ferdigheten å regne i norsk", og det har ført til noen ekstra faglige diskusjoner med kolleger fra norsk. Sånt er alltid interessant.

I en pause på et seminar nylig begynte vi å diskutere begrepet "minste felles multiplum". I dagligtalen brukes dette ofte om en liten, felles kjerne av enighet eller likhet. Da tenker man nok minste felles multiplum som noe som er mindre enn de to opprinnelige størrelsene. Matematisk sett betyr begrepet nettopp det ordene hver for seg skulle tilsi: det minste tallet som er et felles multiplum av begge de opprinnelige tallene.

Naturligvis har ikke matematikere definisjonsmakt over dagligtalen, og det er neppe til å komme fra at ord i dagligtalen av og til får nærmest den motsatte betydning av den opprinnelige. Men for å unngå unødvendig forvirring for elevene, bør ihvertfall lærerne være klar over hvilke ulike definisjoner som brukes.

Jeg kom på dette da jeg så Martin Ystenes' blogginnlegg om kvantesprang. I dagligtalen brukes ordet kvantesprang om noe veldig stort og imponerende, mens den fysiske betydningen er det minste sprang som er tenkelig. Når Odd Roger Enoksen sier at regjeringen har gjort et kvantesprang på området fornybar energi, kan noen hver lure på hvilken betydning han legger i ordet.

Hvilket minner meg om følgende dialog:
A: Takk for hjelpen.
B: Det var da det minste jeg kunne gjøre.
A: Ja, det var igrunnen det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar