torsdag 17. desember 2009

Tangenten 3/09: GPS i matematikkundervisningen

Mine planer om å blogge om interessante artikler jeg leser har støtt på visse kapasitetsproblemer, men jeg kan jo prøve igjen. Og jeg begynner med Tangenten 3/09, hvor det er intet mindre enn fire artikler om GPS (global positioning system). Per Gunnar Flo skriver om hvordan GPS virker – hvorfor er det nødvendig med fire satelitter? Helge Jellestad, Jane Merethe Braute og Nina Gudmundsen Nylund skriver om forsøk i ulike skoleklasser. Jellestad har blant annet bedt elevene sjekke om idrettsplassen er rektangulær og han skriver også om geocaching. Braute har latt elevene finne koordinatene til hjørnene på skolen, importert dataene til GeoGebra og regnet ut arealet der. Nylund har brukt det både til skattejakt og til å arbeide med fart.

Etter å ha lest artiklene er jeg ikke overbevist om at GPS bør øverst på ønskelista til matematikklærere, men etter hvert som GPS blir standardutstyr i det meste av elektronikk (mobiltelefoner, kameraer etc) gir det gode muligheter for kobling mellom kartkompetanse, areal, avstand, vei/fart/tid og andre matematikktemaer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar