mandag 15. februar 2010

Hvorfor kråkebolleoppdrettsanlegg er runde

I Tangenten 2/2006 hadde jeg en artikkel om hvordan man kan ha et undervisningsopplegg om sirkelen basert på spørsmålet "Hvorfor er ting runde?"

Jeg fikk supplert arsenalet av eksempler da jeg leste gårsdagens Aftenposten, hvor det sto følgende om oppdrett av kråkeboller: "Man har også kommet frem til at runde oppdrettskar uten skarpe hjørner er best. Kråkebollen vandrer med jevn fart, og stopper der det er mat. Uten hjerne går den seg fast i hjørner."

Sirkler egner seg altså ikke bare for intelligente formål, men også for organismer uten hjerne...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar