torsdag 15. april 2010

Studenter ikke latere enn lærerne?

Min gode kollega Geir Martinussen og jeg hadde 10. april et nytt innlegg i føljetongen om lærerstudentenes studieinnsats. Utgangspunktet var at vi 23. mars prøvde å nyansere bildet av at lærerstudenter er late, blant annet ved å vise til våre egne undersøkelser. 29. mars svarte Kai A. Olsen på dette, og mente blant annet at det var freidig av oss å bruke en liten undersøkelse til å så tvil om mange store. Målet med innlegget 10. april var å oppklare dette - mange av svakhetene ved de store undersøkelsene er jo også nevnt av disse forskerne selv, men den har ikke fått de samme store overskriftene som de lave tallene.

Det er morsomt å se at dette siste innlegget fikk tittelen "Studenter ikke latere enn lærerne" i Aftenposten. Jeg kan ikke se at vi har sammenliknet studentene og lærerne. Og i det første innlegget kom vi i skade for å nevne kun én gang at det var lærerstudenter vi undersøkte - og det var attpåtil i overskriften, som Aftenposten endret. Dermed var det umulig å forstå det for de som skulle lese det.

Det er mye styr med å skrive innlegg i en avis - i begge tilfellene måtte vi kutte store deler av innleggene for allernådigst å få spalteplass. Men det er overraskende mange som fanger opp slikt som står i Aftenposten, så det er nok fortsatt noe mer effektivt enn å blogge...

(Resultatene i undersøkelsen vår skal legges fram på konferansen "FoU i praksis" i mai. Og med det samme vi snakker om studentenes studieinnsats: Rapporten "Tiltak for økt studieinnsats", rapporten fra studieinnsatsutvalget som jeg ledet for et par år siden, er fortsatt relevant. Den finnes på Bibsys.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar