torsdag 6. januar 2011

Svikter demokratiopplæringen?

Ifølge et innlegg på HiO-nytt står det dårlig til med demokratiopplæringen i skolen. ”Ifølge lærerne selv mangler de både kompetanse og tid til undervisning og opplæring i demokrati. Det kommer i tillegg til alt det andre som skal gjøres, og de har heller ikke lært om dette på lærerskolen”, står det i artikkelen, som tar utgangspunkt i forskning av Heidi Biseth som foreløpig ikke er offentliggjort. (Det er ihvertfall ingen lenker i artikkelen.) Den er basert på 14 skoler, 64 lærere og en god del elever.

Dette er altså oppfatningen til et utvalg lærere. Men heldigvis er elevenes kunnskaper og ferdigheter bedre, hvis man skal tro internasjonale undersøkelser som CivEd og ICCS. ICCS, som kom med sin kortrapport i sommer, omfatter 6000 norske elever.

Det er et interessant spørsmål hva som gjør at elevene får gode kunnskaper og ferdigheter, hvis ikke lærerne føler seg kompetente til å gi dem det. Dette har jeg naturligvis ikke noe klart svar på. Men hvis vi ser på en bestanddel i demokratikompetansen, nemlig holdninger til homofile, ser vi at disse er kraftig forbedret i Norge de siste årene, uten at noe tyder på at skolen har hatt noen veldig sentral rolle i dette. Dette kan tyde på at grunnleggende holdninger faktisk kan bryte gjennom og ha bærekraft selv uten at lærere synes de er ”flinke nok”.

Eller er det andre forklaringer på misforholdet mellom lærernes svar og elevenes kompetanse? Hva tror du?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar