fredag 2. desember 2011

Snill eksamen på BI

VG skriver om en flervalgseksamen på BI hvor riktige svar allerede var krysset av på forhånd. Eksamen ble avbrutt og de får ny eksamen senere. Det er en kjedelig feil som jeg likevel forstår kan skje når man arrangerer tusenvis av eksamener.

Interessant er det imidlertid også å lese hva en av studentene sier om saken: "Studenten mener at all lesingen vil være bortkastet dersom ny eksamen ikke kommer før om flere måneder."

Rent generelt vil jeg si at det er noe rart med enten kurset eller eksamen eller begge deler hvis det er slik at forberedelsen er helt bortkastet noen måneder etter at eksamen er avlagt. For det er tross alt kunnskapene man får som man skal bruke i et langt liv, ikke bare eksamenspapirene... Det er en viktig jobb vi strever med hele tida å få til eksamensformer og eksamensoppgaver som er slik at forberedelsene til eksamen også er relevante for yrkeslivet studentene skal ut i.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar