søndag 23. februar 2014

Læreres arbeidstid

Det skal bli spennende å følge kampen om læreres arbeidstid denne våren. Partene står mildt sagt langt fra hverandre. Og også de som står på samme side står langt fra hverandre, slik vi ser av Aftenpostens artikkel i dag ("Han vil bestemme mer over lærernes arbeidstid" - ikke på nett i øyeblikket). Der uttaler en rektor (Per Øyvind Strand) seg, og hvis KS snakket slik, tror jeg at de ville hatt mer støtte i opinionen: "Jeg synes det ville vært helt naturlig å være tilgjengelig på egen arbeidsplass fra klokken 8 til 15 hver dag."

Hvis kampen sto om dette, tror jeg lærerne ville slite med å få støtte - tross alt ser vel de fleste for seg at lærerne uansett er på skolen mellom 8 og 15, og det er min erfaring også.

Men så uttaler KS seg på slutten av saken, når Aftenposten spør om ikke etter- og videreutdanning kan tas i elevenes ferier: "[...] det er på det rene at det vil være kostnadsbesparende å organisere arbeidstiden slik at man i mindre grad tar lærerne ut av klasserommet når man gjennomfører kompetansehevende tiltak".

Da er man med ett i en helt annen verden, hvor KS ikke bare ønsker å styre mer om når lærerne gjør jobben sin, men også ønsker at lærere skal ta etter- og videreutdanning på toppen av vanlig undervisningsarbeid. Tanken om at man kan gjøre mer av en ting uten at det går ut over noe annet er alltid like fascinerende. Og siden opinionen nok er ganske opptatt av at lærere skal ha tid til å forberede undervisningen sin godt og å gi grundige tilbakemeldinger til elevene, vil nok dette være en vanskeligere sak å selge for KS enn at lærere skal være på skolen 8-15 (ihvertfall på dager hvor elevene er der).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar