tirsdag 5. januar 2010

- Homofili må bli en del av skolehverdagen

Interessant intervju med den nye lederen i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkesrand, på Gaysir i dag.

- Det er jo rundt oss i samfunnet, og må ikke usynliggjøres i barnehagen og skolen. Homo er fortsatt et vanlig skjellsord. Nye læreplaner er med på å tydeliggjøre viktigheten av å være åpen rundt temaet. Flere positive, naturlige omtaler av homofile samboerskap gir flere forbilder for de unge, sier den tiltredende lederen.

Lærerens rolle er viktig, nært og tett på elevene som den er. Førskolelærere og lærere må minnes på ikke å hele tiden bruke en heterofil referanseramme, mener Bjerkestrand:

- Alle disse små hintene forteller deg om det er ok eller ikke. Ikke et kapittel i en lærebok.

- Alle barn og elever skal forvente å bli møtt med respekt og forståelse. Det ligger i formålsparagrafen for barnehagen og skolen, opplyser Bjerkestrand.

Utdanningsforbundet har hatt representant i LLHs jury for "godkjenning" av skolebøker, og kan nå bli en enda sterkere pådriver for holdningsarbeid i skolen. Det er bra!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar