tirsdag 26. januar 2010

Seksualitet i de nye rammeplanene for lærerutdanningen

I dag ble de nasjonale retningslinjene for fagene i de nye grunnskolelærerutdanningene lagt fram. Det er interessant å undersøke hvor flinke Kunnskapsdepartementet har vært til å inkludere LHBT-tematikk i planene, siden de 24. oktober 2008 skrev brev til høyskoler og universiteter med beskjed om at dette perspektivet måtte styrkes i utdanningene. Derfor har jeg gått igjennom planene og sett etter en del signalord. (For sammenlikningens skyld har jeg tatt med "flerkulturel" og "kjønn" som ofte viser til andre perspektiver man prøver å inkludere i planene.)


 Ord
1-7
6-10
Til sammen
Seksualitet
1
2
3
Seksuell legning
0
0
0
Sex
0
0
0
Legning
0
0
0
Orientering
1
1
2
Homoseksualitet
0
0
0
Homofil
0
0
0
Lesbisk
0
0
0
Bifil
0
0
0
Kjønnsidentitet
1
1
2
Flerkulturel
15
15
30
Kjønn
6
8
14

Det er vel på basis av denne opptellingen fristende å minne Kunnskapsdepartementet om deres egen formulering fra 2008: "Kunnskapsdepartementet oppfordrer utdanningsinstitusjonene til å ta utfordringene lhbt møter i samfunnet på alvor og integrere lhbt-tematikken i relevante utdanningstilbud og forskningsprosjekt. Det er spesielt viktig at studenter i profesjonsutdanningene blir bevisstgjort og får kunnskap om lhbt-tematikken." Disse nye retningslinjene kan neppe kalles å ta disse utfordringene på alvor.


Seksualitet: 
5-10: Naturfag 2: "har kunnskap om pubertet, seksualitet og helsemessige tema knyttet til dette"
5-10: RLE 2: "har kunnskap om religiøse, humanistiske og naturalistiske verdiperspektiv i møte med aktuelle utfordringar som spørsmål om liv og død, kjønn og likestilling, seksualitet, økonomi, miljø og ressursbruk, rusmiddel og rusmisbruk"
1-7: RLE 2: "har kunnskap om religiøse, humanistiske og naturalistiske verdiperspektiv i møte med aktuelle utfordringar som spørsmål om liv og død, kjønn og likestilling, seksualitet, økonomi, miljø og ressursbruk"

Orientering: "Den globale, internasjonale og flerkulturelle orienteringen må derfor prege lærerutdanningene."Kjønnsidentitet:
5-10: Pedagogikk og elevkunnskap 2: "har kunnskap om variasjoner i kjønnsidentitet og likheter og forskjeller i gutter og jenters oppvekstbetingelser"
1-7: Pedagogikk og elevkunnskap 2: "har kunnskap om variasjoner i kjønnsidentitet og likheter og forskjeller i gutter og jenters oppvekstbetingelser"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar