onsdag 30. mars 2011

Nå skal HOA velge styre

Høgskolen i Oslo og Akershus skal helst ha et styre idet det fusjonerer 1. august, og valget foregår til uka. Det er 20 kandidater til fire plasser - hvor tre skal være UF-ansatte og en skal være TA-ansatt. (UF er undervisning og forskning, TA er teknisk og administrativt.)

Jeg er selv UF-ansatt og skal derfor stemme i det valget - og kan stemme på tre personer. Den ene jeg skal stemme på sier seg selv. Vibeke Bjarnø er en knakende dyktig, ryddig og engasjert fagperson som tidligere har sittet i avdelingsstyret ved avdelingen som da het LU. Hun har alltid vært opptatt av å skape en faglig sammenheng for studentene, hvor hennes fag (IKT) har gjort en stor jobb for å bli integrert inn i de andre fagene - med utgangspunkt i de enkelte fagenes behov. For tida er hun studieleder i et halvt år. Hennes helhetstenkning vil være et aktivum for HOA-styret.

Når jeg skal velge to til å stemme på, er jeg noe mer i tvil. Jeg har heller ikke kommet så langt at jeg har satt meg inn i hvem alle kandidatene er. Anton Havnes, som nå jobber på PUS, er en professor som arbeider hardt for å få til gode samarbeidsprosjekter på tvers av fagmiljøer, og det er en god ting. Anbjørg Ohnstad er en anerkjent forsker som jeg i hine hårde dager har vært på kurs hos, og som nok også ville vært god å ha i styret. Og Bennedichte Olsen har gjort en kjempejobb i det sittende HiO-styret, hvor hun har hatt den tunge jobben med å fronte det standpunktet som svært mange tilsatte hadde, men som kun hun representerte i styret - nemlig at fusjonen var for dårlig utredet og burde utsettes. Man trenger folk i styret som kan tale Roma midt imot. Og endelig har jeg sittet i avdelingsstyret sammen med Anne Greve i snart fire år og hatt mange gode diskusjoner med henne. De øvrige kandidatene vet jeg foreløpig lite om.

Jeg håper at de neste dagene gir meg litt mer innsikt så jeg forstår hvem jeg bør stemme på. Gode innspill er velkomne!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar