lørdag 28. januar 2012

Lærere ønsker tradisjonell skolearkitektur

I en ny artikkel, Baseskoler og viktige lærerkompetanser: hva mener lærerne? viser kollega Erlend Vinje at lærere i grunnskolen ønsker seg tradisjonell skolearkitektur.

Et sitat fra sammendraget: "Et klart flertall av lærerne i undersøkelsen ønsket at nye skoleanlegg ble bygget ut fra en tradisjonell modell med et fast klasserom til en fast elevgruppe. Dette var også tilfellet blant de lærerne i utvalget som jobbet i baseskoler." Og fra avslutningen av artikkelen: "En videre satsing på baseskoler i den hensikt å fremme elevenes læring kan ikke sies å ha støtte i nyere forskning."

Dette ser ut til å være en artikkel som kan være nyttig og til ettertanke for skolepolitikere rundt om i landet - og ikke minst her i Oslo...


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar