fredag 20. april 2012

FoU i praksis 2012

Vårens vakreste eventyr i lærerutdanningssammenheng er "FoU i praksis"-konferansen i Trondheim. I år blir jeg hjemme (på grunn av et kolliderende seminar), men det er rikelig med deltakere fra HiOA likevel. Arbeidet med konferansen har virkelig satt sitt preg på fagmiljøet de siste dagene, med hektisk aktivitet for å få gjennomdrøftet de siste detaljene før avreise.

Her er en (muligens komplett) oversikt over bidragene fra HiOA i Trondheim:
 • Theorizing mathematics teaching: pre-service teachers’ perceptions before and during school placement - Elisabeta Eriksen & Annette Hessen Bjerke, Camilla Rodal, Bjørn Smestad, Yvette Solomon
 • Argumentasjon, begrunnelser og bevis i matematikk på barnetrinnet - Ellen Konstanse Hovik & Ida Heiberg Solem
 • Pedagogikk og elevkunnskap - det nye lærerutdanningsfaget? - Hanne Christensen & Kirsten Thorsen
 • Kunnskapsløftet - et løfte grunnskolelærerne innfrir? - Marianne Vinje
 • Hva er det med KOMPASS som gjør at det rekrutterer tospråklige assistenter til førskolelærerutdanningen?» - Anne Furu & Marit Granholt
 • Assessing pupils’ oral skills in English - an assessment of discourse competence? - Lynell Chvala
 • Imaginasjonsdidaktikk, autentisitetsorientert og kreativitetsbefordrende arbeid i og gjennom kunstfag - Nanna Paalgard Pape
 • Forholdet mellom teori- og praksisopplæring i lærerutdanning med fokus på matematikk. En teoretisk og empirisk problematisering og drøfting - Leif Kværnes
 • Hvordan spør vi? Spørsmålstyper klassesamtalen i matematikk - Ida Heiberg Solem & Inger Ulleberg
 • Den filosofiske samtalen i engelskfaget - på hvilken måte kan arbeid med litterære tekster åpne døren inn til en filosofisk refleksjon? - Hilde Tørnby
 • «Kompetansegivende kurs i matematikk sett i relasjon til arbeid i skolen» - Helga Kufaas Tellefsen & Ellen Hovik
 • Lærerstudenters personlige epistemologi i matematikk - Geir Martinussen, Helga Kufaas Tellefsen, Bjørn Smestad og Elisabeta Eriksen
 • Studentmentorer i grunnskolelærerutdanningen - en ressurs for studentenes motivasjon og læring - Vibeke Holst & Kari Fjell
 • Brøkforståelse og brøkregning - eksempler på misoppfatninger hos elever på 7.trinn - Camilla Rodal & Annette Bjerke, Elisabeta Eriksen, Gerd Ånestad
 • Studentinvolvering i lærernes FoU-arbeid - Hilde Nancy Skaug
 • Høgskoleansattes rolle i statlig initierte utviklingsprogram - Inger Ulleberg & Hanne Christensen
 • Nye tider – nye barnehageorganisasjoner - Ann Kristin Larsen & Mette Vaagan Slåtten

I tillegg er det jo mengder av gode foredrag fra våre kolleger ved andre institusjoner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar