torsdag 26. april 2012

Hvor skal Ammerud skole styres?

Denne bloggen inneholder av og til ting jeg gjør "på privaten" men som har berøringspunkter med jobben som lærerutdanner. Derfor passer det fint at jeg skriver litt om mitt nyeste "politiske" verv: som "eierrepresentant" i driftsstyret ved Ammerud skole.

Ammerud skole er en av mine nærskoler, en 1-7-skole med 550 elever fra til sammen 55 nasjoner. Skolebyggene er forholdsvis nye, og skolen holder på med den såkalte "TIEY"-pedagogikken (Tidlig Innsats, Early Years). Kvalitetsportalen viser at skolen har faglige resultater i lesing og regning omkring som Oslogjennomsnittet (altså gode i nasjonal sammenheng) - men at dette skyldes en sterk forbedring i 2011, så det skal bli spennende å se om det vil holde seg. På brukerundersøkelsen med foresatte viser det seg at skolen skårer forholdsvis godt, og de foresatte er ikke minst godt fornøyd med de nye skolebyggene og utemiljøet. De viser også at skolen har hatt en jevn forbedring i informasjon til foresatte om elevenes resultater de siste årene. På en rekke indikatorer har imidlertid skolen hatt en kraftig tilbakegang fra 2010 til 2011, for eksempel innen tilpasset opplæring, om elevene får vanskelige nok oppgaver og mobbing.

Skoleportens tall for skolen tyder på det samme - det er en god skole som er nær Oslogjennomsnittet på de fleste indikatorer.

Jeg er spent på hvordan arbeidet i driftsstyret blir, og hva driftsstyremedlemmene kan bidra med. Å holde et blikk på de stadige undersøkelsene av kvaliteten i skolen er en ting, men samtidig må vi ikke se oss blinde på mer eller mindre tilfeldige variasjoner fra ett år til det neste. For egen del vil jeg nok ha et spesielt øye for mobbetallene - i 2011 rapporterer 87 prosent av foreldrene at barnet deres føler seg trygg på skolen (mens det i 2010 var 92). Oslogjennomsnittet er 90. For hver prosent denne indikatoren forbedres, er det altså fem elever til som føler seg trygge. Trygghet er viktig - både for læring og livet for øvrig.

Gode innsikter fra andre med driftsstyreerfaring (eller andre med interesse for skolen generelt eller Ammerud skole spesielt) tas i mot med takk!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar