lørdag 8. mai 2010

Ikke helt norsk?

En strålende og tankevekkende kronikk i Aftenposten: Nøkkelen til det norske. Det er Shazia Sarwar som forteller om sine opplevelser hvor hennes barn behandles som "minoritetsspråklig" av skolen, til tross for at foreldrene er født i Norge og barnet kun kan ett språk: norsk.

Det blir stadig viktigere for samfunnet å innse at gruppen av mennesker som "ikke ser norske ut" er svært mangfoldig. Tiltak for å hjelpe elever med mestringen av norsk bør ta utgangspunkt i elevens faktiske språkbeherskelse, ikke elevens hudfarge eller om eleven har "rart navn".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar