søndag 7. juni 2009

Utbredt mobbing i norsk skole

En rapport fra Senter for atferdsforsking viser at omkring halvparten av de homofile elevene i 10. klasse blir mobbet. Undersøkelsen, som omfatter 3000 elever, har blitt gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

For ”konvensjonell mobbing” er rapportens tall slik: blant heterofile gutter er 6 prosent mobbeofre, mens det er hhv. 19 og 36 prosent for bifile og homofile gutter. Tilsvarende tall for heterofile, bifile og homofile jenter: 4,5, 8,3 og 10,3.

Direktør Petter Skarheim i Utdanningsdirektoratet uttaler til Blikk at resultatene er verre enn forventet: ”Dette viser at vi ikke har gjort nok for å motvirke slik mobbing i skolen. Tallene er ille, overraskende og helt uakseptable. Slik kan vi ikke ha det i den norske skolen.”

LLH-leder Karen Pinholt sier at ”Homofili må inn i lærerutdanningen på en grundig og systematisk måte. Vi kan ikke leve med at homofili fortsatt skal være et tabubelagt emne som lærerne vegrer seg for å undervise i.”

Jeg er helt enig. Her har lærerutdanningene en stor jobb å gjøre. Ved ”min” lærerutdanning er vi så vidt i gang med denne jobben, men det er et stykke igjen til vi kan si oss fornøyd. Og for å få dette inn på alle lærerutdanningene i hele landet, kommer man ikke unna å tematisere det i rammeplanen for det nye faget ”Pedagogikk og elevkunnskap” og i de andre fagene i lærerutdanningen. Disse rammeplanene skal lages i løpet av høsten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar