tirsdag 1. februar 2011

HiOs læringsmiljøpris til arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning

HiOs siste læringsmiljøpris ble delt ut i dag, og den ble delt mellom sosialt arbeid og arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. (Se HiO-nytt)

Den arbeidsplassbaserte førskolelærerutdanningen har måttet bryte ny mark i sitt forsøk på å knytte utdanningen sterkere til praksisfeltet og utnytte studentenes kompetanse sterkere i læringsarbeidet. Dette har - for å si det mildt - ikke vært uten motstand, men prosjektet får gode evalueringer og er blant det mest nyskapende som skjer på HiO.

I juryens begrunnelse står det at "Utdanningen har lyktes gjennom sin organisering å få til en nærhet til praksisfeltet som styrker sammenhengen mellom teori og praksis for studentene Vekslingen mellom ulike former for organisering av undervisning styrker læringsmiljøet og skaper erfaringsgrunnlag for andre fleksible modeller. Modellen er også et vellykket tverrfaglig samarbeid mellom fagpersonene som er involvert. Utdanningen har lyktes i å øke mangfoldet i rekruttering av førskolelærere."

Gratulerer!

(Undertegnede har ingen befatning med arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning, ut over at jeg som medlem av avdelingsstyret har vært med på en del vedtak som angår utdanningen.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar