tirsdag 15. februar 2011

Rektorvalg ved HOA - kandidatene

Det skal velges rektor ved den nye høyskolen Høgskolen i Oslo og Akershus. Den nye rektoren kommer til å hete Trine B. Haugen, Frank Meyer, Kari Toverud Jensen eller Nina Waaler. Alle rektorkandidatene jobber i dag ved Høgskolen i Oslo.

Rektorkandidatene stiller til valg som del av et team. Teamene som stiller er
  • Trine B. Haugen, Jon Samseth og Eva Berthling Herberg
  • Frank Meyer, Rikard Eriksson og Vera Berg
  • Kari Toverud Jensen, Olgunn Ransedokken og Frode Eika Sandnes
  • Nina Waaler, Knut Boge og Per Arne Olsen
For undertegnede er det både kjente og ukjente navn her. Trine B. Haugen er i dag prorektor for FoU ved HiO, Frank Meyer og Vera Berg har vært profilerte motstandere av fusjonen. Olgunn Ransedokken har jobbet ved HiO tidligere som studieleder, blant annet, og er nå prorektor ved HiAk. Frode Eika Sandnes er en av HiOs mest produktive forskere og har (som meg) tilknytning til Taiwan. Per Arne Olsen er i dag prorektor ved HiO. Disse spredte opplysningene er mildt sagt ikke noe godt grunnlag for å avgi stemme. Teamenes relativt innholdsløse egenpresentasjoner på nett gir heller ikke så mye innsikt. For eksempel sier Trine B. Haugens team at "Utdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus skal være nasjonalt toneangivende". Økseskaft, sier jeg da.

Derfor er det viktig å følge med på debattene på nettet (som forhåpentligvis disse teamene blir aktive deltakere i i de par ukene fram mot valget) og også på debattmøter som arrangeres. I dag ble det første debattmøtet arrangert ved Høgskolen i Oslo. Det ble mange mål og færre virkemidler - og tomme fraser av typen "kjennetegnet på oss er at Vi Vil!" (Jon Samseth på Trine Haugens lag). Så er spørsmålet: dannet det seg i det hele tatt i løpet av dette møtet noen ideer om hva de ulike kandidatene står for?

Et spørsmål som potensielt kan skille teamene er hvor langt man skal gå i å la tellekantsystemet legges helt ned på individnivå. Nina Waalers team er etter det jeg har forstått det eneste som har lagt vekt på belønningssystemer for de ansatte, både for undervisning og FoU, men presiserte at det behøver ikke "bare finansielt".

Et annet sentralt poeng kan være hvordan man ser på de to alternative karriereveiene, førsteamanuensis -> professor og førstelektor -> dosent. Frank Meyers team la vekt på alternative karriereveier, og understreket at førstelektorveien er god for de som er praksisnære, i nærheten av yrkeslivet. Nina Waaler, derimot, stilte kritisk spørsmål til Meyer om dette. Alle rektorkandidatene lovte å ikke legge ned PUS eller legge det under noe fakultet.

Et tredje stridstema kan være hvor sentralstyrt man ønsker den framtidige høyskolen, en høyskole med kun fire fakulteter som alle er store. Frank Meyer la vekt på frihet til fakultetene, og både Nina Waaler og Kari Toverud Jensen snakket om instituttene som "kraftsentra" og "kraftenheter".

Tre av rektorkandidatene garanterte at det ikke ville bli noen flytting i denne perioden som ikke fagmiljøene selv ønsket. Trine B. Haugen, derimot, sa at hun "har ingen planer om å flytte noen som helst", noe jeg tolker som en mindre tydelig garanti.

Det ble for øvrig påpekt at hele den ene ledertrioen (Nina Waalers trio) tilhører ett fakultet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar