søndag 6. februar 2011

Landsstyremøte i LLH om skole

Jeg opplever ikke så sjelden at jobben min og ting jeg gjør på privaten går over i hverandre. Det var for eksempel tilfelle i dag, da jeg var gjest på LLHs landsstyremøte for å legge fram læreplangruppas arbeid - på et møte hvor også mange andre aktører i LLH-systemet presenterte sitt skolearbeid. Dette er arbeid som jeg sorterer under det "private" men som naturligvis har stor overføringsverdi til arbeidet som lærerutdanning.

Min rolle på møtet var som sagt bare å presentere arbeidet med LLHs lærebokpris, en pris som i år deles ut for tredje gang. Det var nyttig å presentere dette for LLHs landsstyre, selv om det er bare en ørliten del av det skolearbeidet LLH gjør. På møtet ble det presentert langt viktigere arbeider, som Skeiv Ungdoms Restart-prosjekt for skoleinformasjon, LLH Rogalands og LLH Oslo og Akershus' organisering av tilsvarende arbeid samt (ikke minst) LLH Trøndelags samarbeidsprosjekter med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune for skolering av lærere og helsesøstre i deres område.

Dette ga både rent konkrete, metodiske tips til arbeid med seksualitet med elever, og også mer overordnede perspektiver på hvordan slikt arbeid bør organiseres. For eksempel ble det både argumentert for og mot bruken av ens egen komme ut-historie i slikt arbeid - argumenter som bør tenkes videre på.

LLH gjør mye arbeid for å bøte på de manglene som er i lærerutdanning og i skolenes undervisning på dette feltet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar