fredag 22. mai 2015

Jeg er valgt inn i HiOA-styret

I styreperioden 2015-19 skal jeg være en av de faste tilsattrepresentantene i styret for Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er jeg veldig glad for. Det skal ha vært en valgdeltakelse på 51 prosent (og det er vel ikke noen krise i slike valg) og av de 618 som stemte var det 241 som tok med meg blant sine utvalgte. Det holdt til at jeg ble den som fikk flest stemmer - og jeg er takknemlig for den tilliten. Jeg skal gjøre mitt beste for å være et fornuftig og åpent styremedlem som prøver å sette meg godt inn i sakene.

HiOA har knapt 19000 studenter, 1900 ansatte og et budsjett på rundt 2 milliarder kroner, og utdanner fagfolk til en rekke av de viktigste yrkene i samfunnet vårt og bidrar også med utvikling av kunnskap og innsikt. Så det er en stor og viktig organisasjon og det er vel lov å føle seg litt ydmyk...

Av de andre styremedlemmene som er valgt inn kjenner jeg bare Anton Havnes fra før, men det skal også bli spennende å bli kjent med Tatjana Radanovic Felberg og Ingrid Ruud Knutsen. I sin dekning av valget valgte Khrono å legge stor vekt på at det ble to representanter (og første vara) fra fakultetet LUI, men LUI er jo et stort fakultet med mange ulike studier og det er slett ikke sikkert at det blir noen skillelinjer langs fakultets- og sentergrensene. For eksempel er både Anton og jeg opptatt av å forstå praksisstudier bedre. Og det blir jo heller ikke nødvendigvis noen skillelinjer mellom UF-tilsatte og andre styremedlemmer.

Jeg er spent på hvordan arbeidet som styremedlem blir. I det lille tilløpet til valgkamp som har vært, var jeg tydelig på at jeg ønsket å være en styrerepresentant som samtidig var aktiv i de offentlige debattene. Jeg er opptatt av at styremøtene skal være reelle diskusjonsfora hvor man møter godt forberedt, med argumenter som har et solid grunnlag og med et åpent sinn for at man vil få høre andre perspektiver og nye argumenter. Men jeg er overbevist om at dette ikke oppnås best ved å starte på bar bakke, kun informert av saksframlegget. Hvis man allerede før styremøtet har hørt ulike perspektiver og argumenter - og relevante saksopplysninger - er det bare en fordel. Og ikke minst: hvis styremedlemmer deltar i den offentlige debatten vil det også stimulere den offentlige debatten, tror jeg.

Men jeg innser at dette er en krevende øvelse. Som styremedlem vil jeg ikke binde meg til masten før styremøtet - det må være lov at jeg argumenterer for et syn i uka før styremøtet og så blir overbevist om noe annet i styremøtet. Samtidig blir det litt påfallende om det skjer hver gang. Idealet må være at jeg kan opptre i debatter på en åpen måte men samtidig bringe viktige perspektiver fram, slik at folk føler det er interessant å diskutere med meg.

Jeg må ønskes lykke til med dette! Får jeg det ikke til, vil jeg lett kunne framstå som et fjols - og den risikoen må jeg ta. Får jeg det til, vil det demokratiske rommet på HiOA kunne bli litt større, i tillegg til at legitimiteten til det styret til slutt vedtar kan bli bedre. Minn meg gjerne på dette blogginnlegget i løpet av styreperioden... :-)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar