torsdag 9. januar 2014

Hvilke fag får grunnskolelærerstudentene kompetanse i?

Jeg har tidligere blogget om "Hvem skal utdanne Mat og helse-lærerne? Dette innlegget var basert på enkelte tall fra en gjennomgang av studiepoengproduksjonen i grunnskolelærerutdanningene i studieåret 2012/13. Nå har jeg skrevet en rapport om dette, som dannet grunnlag for mitt innlegg på instituttets juleseminar i desember, og som nå er tilgjengelig i Fagarkivet. Jeg vil tro at denne rapporten har interesse for mange som er interesserte i grunnskolelærerutdanning.

Noen av hovedkonklusjonene:
  • De fire praktisk-estetiske fagene (kroppsøving, kunst og håndverk, musikk og mat og helse) står for omkring 9 prosent av studiepoengene. Pedagogikk og elevkunnskap, norsk og matematikk står samlet for ca. 67 prosent av studiepoengene.
  • Religion, livssyn og etikk (RLE) og de praktisk-estetiske fagene har mindre vekt i GLU enn timefordelingen i grunnskolen skulle tilsi.
  • Mens Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) står for 15 % av studiepoengproduksjonen i GLU generelt, står de for 20 prosent av de nasjonale studiepoengene i engelsk, 25 prosent av de nasjonale studiepoengene i kroppsøving og hele 33 prosent av de nasjonale studiepoengene i musikk.
  • De store institusjonene (HiOA, HiB og HiST) klarer å opprettholde god fagbredde i GLU, mens fagbredden er mer problematisk ved en del av de mindre institusjonene.
  • Sett i forhold til allmennlærerutdanningen er det samfunnsfag, naturfag og engelsk som er de store «vinnerne», mens RLE, matematikk og norsk er de store «taperne».
Jeg håper rapporten gir nyttig informasjon til videre diskusjoner om innretningen av grunnskolelærerutdanningen!

Referanse:

Smestad, Bjørn (2014): Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2012/13. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar