tirsdag 30. september 2014

Ti nye år med matematikk, norsk og engelsk i fokus

Læreren "skal være spesialist i alle sine undervisningsfag" sa Erna Solberg. Alle må ha minst 30 studiepoeng for å undervise matematikk, engelsk og norsk i grunnskolen, sa Torbjørn Røe Isaksen.

Det var lite nytt i det statsministeren og kunnskapsministeren fortalte under sin pressekonferanse på HiOA i dag, men nå skal det altså bli et krav å ha minst 30 studiepoeng i disse tre fagene for å undervise i barneskolen - og krav om 60 studiepoeng i ungdomsskolen. Muligheten for dispensasjon fra regelen skal fjernes om ti år, og fram til da blir det "massiv opptrapping av videreutdanning", for å sitere kunnskapsministeren. Men dette vil altså dreie seg om matematikk, norsk og engelsk, og ikke andre fag hvor vel så mange lærere underviser uten studiepoeng, jf. SSBs nylige rapport. Jeg er for videreutdanning, men skulle nok ønske at man satset litt bredere enn dette.

Lite konkret ble sagt om femårig masterutdanning fra 2017, lite konkret ble sagt om videreutdanningssatsningen og ingenting nytt ble sagt om opptakskrav til lærerutdanning (4er i matematikk skal være et krav, og det støtter jeg). Trusselen om "nasjonal deleksamen" i utvalgte fag ble gjentatt, og matematikk ble nevnt spesielt fordi vi har "helt spesielle utfordringer i matematikk" - statsråden knyttet dette både til PISA-resultater og til andelen elever som får karakterene 1 og 2 i grunnskolen. Skal frafallet i videregående reduseres, må kvaliteten på grunnskolen "bli enda bedre", sa han. Mine meninger om nasjonal deleksamen har jeg skrevet om i Khrono - det viktigste prinsipielle motargumentet er at institusjonene bør ha autonomi til å utforme sine egne eksamener, det viktigste praktiske motargumentet er at de nasjonale retningslinjene er så vage at det er umulig å utforme felles, konkrete eksamensoppgaver på grunnlag av dem.

Litt ble sagt om karriereutvikling (piloter skal foregå i 2015) og lite ble konkretisert om skolenes egne utviklingsprosjekter - det skal vel porsjoneres ut til andre pressekonferanser.

Alt i alt: lite dramatikk her, og liten fare for å bli arbeidsledig som matematikklærerutdanner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar