mandag 7. desember 2009

Dannelsesutvalget og realfagene

I mitt innlegg om dannelsesutvalget kommenterte jeg blant annet at alle dannelseselementene i matematikkfaget ofte blir litt underkommunisert. Nå er det kommet et nummer av Bedre Skole hvor det er to artikler om realfagene og danning:

Svein Sjøberg: Er ikke realfagene dannelsesfag?

og

Gaute T. Einevoll: Naturfag og dannelse – hva alle bør vite om naturvitenskap

Bra bidrag til å få et bredere dannelsesbegrep enn mange har.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar