lørdag 14. august 2010

Rockelegen er jordstrålingslegen

Det er interessant å lese i VG om den såkalte "rockelegen" - mannen som skulket sin legevaktturnus for å gå på konsert. Det står at han er identisk med "strålelegen" som solgte jordstrålingsvern til familier i Bergensområdet, men som mislykkes da påstandene hans skulle testes vitenskapelig.

Dette er vel da den samme legen som jeg skriver om i mitt kompendium i sannsynlighetsregning, basert på Kjartan Tvetes behandling av det samme. Hans hovedkilde var igjen en artikkel i Skepsis.

Eksemplet på hypotesetesting er godt nettopp fordi det er så konkret - med konkrete "motstandere" som står for hvert sitt synspunkt. Jeg tror det bidrar til å gjøre teorien om hypotesetesting forståelig for studentene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar