lørdag 14. januar 2012

Robuste fagmiljøer

En av HiOAs fremste styrker er robuste fagmiljøer.

På HiOAs (fortsatt noe dysfunksjonelle) debattsider pågår det tilløp til en debatt om hva som skal menes med "robuste fagmiljøer". Debatten viser at synet preges litt av om man er mest opptatt av FoU-produksjonen eller om man er mest opptatt av utdanning. Men uansett definisjon er det vanskelig å komme forbi påstanden jeg startet med: HiOAs fagmiljøer er robuste - generelt sett langt mer robuste enn de fleste fagmiljøer vi kan sammenlikne oss med her i Norge.

Bokmålsordboka definerer robust som "sterk, kraftig, hardfør". Hvis jeg tar tak i ordet "hardfør", så er det naturlig å se på hvordan fagmiljøet står seg når det skjer endringer. Hva skjer hvis en eller to av de mest sentrale ansatte slutter? Hva skjer hvis myndighetene gir nye rammevilkår? Hva skjer hvis det kommer endringer i yrkesfeltet vi utdanner for? Hva skjer hvis nye innsikter fører til at samfunnets forventninger til oss endres? På alle disse spørsmålene kan vi trygt svare at de HiOA på mange fagfelter har store fagmiljøer som takler utfordringene helt utmerket der mer spinkle fagmiljøer andre steder ville kunne få pusteproblemer.

Å være mange har sine svakheter. Det kan være enklere å få til raske endringer når man er alene enn når man er mange. Det merket jeg da jeg skiftet beite fra Alta til Oslo. Men tregheten i systemet - det at det er mange som vil høres før avgjørelser tas - er jo nettopp en del av robustheten. For når noen av de som vil høres er noen av landets fremste spesialister på det området det er snakk om, vil det være dumt å gå for fort fram.

I diskusjonen om veien for HiOA fram mot profesjonsuniversitetsstatus, sies det av og til at vi må "bygge robuste fagmiljøer". Da høres det ut som om vi ikke har robuste fagmiljøer allerede, så det blir misvisende. Mer presist blir det å si at vi ønsker flere robuste fagmiljøer. Men ikke minst ønsker vi vel å sørge for at de robuste fagmiljøene vi har får enda mer ut av robustheten sin. For det at fagmiljøene er robuste betyr jo ikke at de nødvendigvis har tradisjon for og kompetanse på å skrive NFR-søknader, for eksempel. Det at fagmiljøer er robuste og har mange spennende FoU-prosjekter behøver heller ikke å bety at de er gode nok til å publisere de resultatene de får.

Altså: et av de fremste målene for årene framover må være å få enda mer ut av våre robuste fagmiljøer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar