onsdag 17. juni 2015

Hva prioriterer Ludvigsenutvalget?

Onde tunger (Aftenposten) mener at Ludvigsenutvalget i for liten grad prioriterer - at de i for stor grad går i den vanlige fella når man snakker om skole: at man ramser opp en mengde ting som bør styrkes og sukrer det med at man bør prioritere tydeligere, men uten at man gjør det tydelig hva man bør nedprioritere.

Jeg har ikke hatt tid til å lese utvalgets rapport (det blir kanskje sommerlektyre?), men noen raske søk på nøkkelord kan det jo være morsomt å gjøre:
Hva ønsker utvalget å "styrke"?
 • "Utvalget anbefaler at matematikk styrkes i skolen" (s. 9) - nevnes flere steder
 • "styrke sammenhengen mellom de ulike delene av læreplanverket" (s. 44)
 • "styrke kritisk tenkning og problemløsning i alle fag" (s. 49)
 • "bærekraftig utvikling bør styrkes i læreplanverket" (s. 50)
 • "kompetanse knyttet til det å leve i et flerkulturelt samfunn bør styrkes" (s. 50)
 • "språkfag må styrkes i skolen" (s. 52)
 • "Målet med fagutviklingen må være styrkede praktiske og estetiske fag" (s. 53)
 • "styrke folkehelseperspektivet" (s. 53)
 • "styrke naturfagene" (s. 54)
 • "styrke mål for elevenes sosiale og emosjonelle læring og utvikling" (s. 67)
Hva ønsker de å "svekke"?
 • Ingenting.
(Jeg tar gjerne imot tips om andre søk på ord som gir interessante innblikk...)

Om dette er useriøst fra min side? Ja, litt, naturligvis må rapporten leses. Men det er samtidig en generell trend at det er svært lett å komme med påstander om hva som bør styrkes i skolen - og å få støtte for det - langt vanskeligere er det å peke på noe som bør nedprioriteres uten å bli lynsjet for det. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar