søndag 7. februar 2010

Tangenten 3/09: Matematikk på perspektivet

Svenning Bjørke har skrevet en artikkel om perspektivtegning. Perspektivtegning er jo noe som mange matematikklærere overlater til kunst og håndverklæreren (det er i begge fagplanene), men det er litt dumt. Temaet har nemlig et stort matematisk potensiale som det er fare for at kunst og håndverklæreren ikke får elevene til å se. For eksempel kan de grunnleggende reglene for perspektivtegning beskrives i matematisk språk, med henvisning til parallelle linjer, skjæringspunkter og vinkler.

Bjørke har med en interessant ”grublis”: hvis du ser en mann stå et stykke unna, hvordan kan du gi et godt anslag på hvor langt unna han er – naturligvis uten å gå bort til ham eller få han til å komme bort til deg? Løsningen på denne grublisen inneholder formlike trekanter.

Bjørke skriver også om hvordan GeoGebra kan brukes til å utforske perspektiv. Her vil jeg vise til en figur som jeg har laget og publisert i GeoGebra-wikien. Denne viser hvordan dynamiske illustrasjoner kan gi andre muligheter til å utforske perspektivtegning enn statiske tegninger kan gjøre.

Til slutt i artikkelen skriver Bjørke om det problemet at hvis vi verken vet størrelsen på en ting eller hvor langt unna det er, kan vi ikke bestemme noen av delene basert på synsinntrykket. Det minner meg om følgende sitat som jeg ikke husker helt hvor jeg har fra: ”Hvis den er så langt borte som den ser liten ut, da er den jammen stor!”

Lenke til artikkelen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar