onsdag 30. juni 2010

Norske skoler er gode på noe

I dag slås ICCS-studien opp i Aftenposten. Målet med studien er å undersøke "hvordan ungdom blir forberedt på rollen som medborger." (UiO) Norske niendeklassinger kommer på 5. plass (skjønt det er uklart av Aftenpostensaken om de da "konkurrerer" med elever i andre land med tilsvarende alder, i og med at norske åttendeklasser er med i samme tabell - på 17. plass).

Uansett bekrefter undersøkelsen inntrykket fra tidligere om at norske elever er gode på demokrati. Dette er viktig å legge merke til: i noen av de sentrale områdene for norsk skole er resultatene middelmådige (som å lære elevene å lese og regne), mens i andre er resultatene gode (som demokrati). Dermed blir det for unyansert når Rolf Mikkelsen ved ILS, UiO uttrykker at han ikke er i tvil om at "undersøkelsen gjenreiser statusen til norske lærere". Mer riktig er det vel å si at undersøkelsen bekrefter inntrykket vi tidligere har hatt av at norsk skole har både områder den er god på og områder med stort forbedringspotensiale.

For øvrig er det interessant å se at vi blir "slått" av land som Taiwan og Sør-Korea. Begge er land med relativt tvilsomme demokratiske tradisjoner men som nå er velfungerende demokratier, og det kan kanskje forklare at det er stor oppmerksomhet om demokrati der. Samtidig er begge landene bevis på at det ikke er noen motsetning mellom å gjøre det godt på demokrati og å gjøre det godt i matematikk, for eksempel. Ihvertfall har Taiwan gjort det godt også i TIMSS-undersøkelsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar