torsdag 28. oktober 2010

HPM Newsletter 75

Det nyeste nummeret av HPM Newsletter (nr 75!) er nå tilgjengelig fra HPM-nettsida.

Det kan også leses online på HPM Newsletters nettside som er under uttesting.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar