onsdag 31. oktober 2012

Ledelse av endringer

Endringsledelse var et av temaene på HiOAs ledersamlingen i dag. Ledelse handler veldig ofte om å prøve å få til endringer. Rimeligvis er det enklere å få til endringer hvis de som skal gjøre jobben både er enig i at det er behov for endring, er enig i hvilken endring som bør skje og har tro på at organisasjonen kan få til endringen. Fusjonsprosessen vi nettopp har gjennomført var nok et eksempel på en endring hvor store deler av personalet ikke så at det var nødvendig med noen endring og heller ikke var enig i at fusjonen var et fornuftig svar på utfordringene.

Noe av det klokeste jeg hørte i dag var "det finnes ikke 'motstand mot endring', bare legitime motforestillinger". Jeg husker verken hvem som sa det eller hvem han siterte, men poenget er klart: diskusjoner om endringsledelse kan fort ende opp i en psykologisering hvor man mener at de som ikke ønsker en bestemt endring er endringssky og har vikarierende argumenter. Som leder vil det ofte være klokt å overse slike tolkninger, og heller ta folks motargumenter på alvor. Det er nemlig tvilsomt om man klarer å overbevise noen ved å avfeie argumentene deres og skylde på endringsvegring...

I vår konkrete situasjon har vi en kjempejobb med å få alle i gang med FoU. Hvis vi ikke på relativt kort tid kommer dit at de aller fleste publiserer, står vi i stor fare for at en mer differensiert FoU-tildeling tvinger seg fram, hvor de som underviser mest i mindre grad har egen FoU. Det mener jeg vil gå ut over kvaliteten både på utdanningene og FoUen. Vi fikk noen gode gruppediskusjoner om dette på ledersamlingen. (Samtidig er det viktig at FoUen er relevant for profesjonene, ellers risikerer vi å ende opp som et klassisk universitet, ikke som et profesjonsuniversitet.)

Det var også ei fin økt hvor høgskoledirektøren presenterte hvor bevilgningene våre komemr fra (basisbevilgning og resultatbasert tildeling og så videre). Jeg satt et par år i avdelingsstyret før det gikk opp for meg hvorfor avdelingen gikk med så store underskudd - så og si hele underskuddet kunne forklares i at vi var i sterk ekspansjon og at bevilgningssystemet tildeler pengene lenge på etterskudd. Det var beroligende at det virket som at det var få i salen som ble særlig overrasket over innholdet i presentasjonen.

Ellers merket jeg meg med glede at begrepet "FoU-basert undervisning" ble brukt av flere. Tidligere har det vært mye snakk om "forskningsbasert undervisning", men Universitets- og høgskoleloven fastsetter jo at undervisningen skal være bygget på det beste av forskning og utviklingsarbeid, så det er "FoU-basert undervisning" som blir mest i samsvar med loven - i tillegg til at dette begrepet ikke risikerer å usynliggjøre utviklingsarbeidet.

Dette innlegget var ikke noen oppsummering av dagen, bare noen få punkter jeg følte for å skrive om. Nå må jeg over på å svare på eposter, for en dag på seminar gjør jo at man kommer alvorlig på etterskudd med sånt...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar