tirsdag 30. oktober 2012

Når media ringer...

De fleste er enige om at lærerutdanningen er en viktig utdanning. Det så vi et eksempel på i dag: deler av New York sto under vann, men hovedoppslaget på forsida av Norges største avis var at lærerstudentene våre stryker på matematikkeksamen.

Klokka 06:46 tikket det inn sms om at NRK Østlandssendingen gjerne ville prate med meg. Etter en rask sjekk med sjefen om at det var greit at jeg tok meg av den henvendelsen avtalte vi at jeg skulle komme i studio. Jeg hoppet av t-banen på Carl Berner og tok en drosje til NRK.

Å bli intervjuet direkte på radio - i en kanal med rimelig mange lyttere - er en skummel affære. Jeg mistet da også fullstendig tråden underveis i intervjuet, men fikk nå sagt en del fornuftig også - etter min ringe mening. Hele saken krever en balansekunst. Hovedbakgrunnen for den høye strykprosenten er etter min mening at studentene - til tross for treer i videregående skole - har for dårlige forkunnskaper i matematikk. De trenger derfor å arbeide med å forbedre disse forkunnskapene parallelt med at de jobber med de nye fagområdene pedagogikk, norskdidaktikk og matematikkdidaktikk. Dette blir for krevende for en del, og de stryker når vi tester dem i disse forkunnskapene. Og selv om det var HiOA som kom i medias søkelys denne gang, er dette et nasjonalt problem - alle lærerutdanningsinstitusjoner vil nikke gjenkjennende når dette beskrives.

Samtidig må vi jo ikke være arrogante - det kan naturligvis også være ting i HiOAs tilrettelegging for studentenes læring som ikke er optimal. Det er for eksempel uholdbart at studentene ved noen anledninger har måttet sitte i trappa på forelesninger fordi forelesningssalen har vært for liten - men jeg tror ikke et øyeblikk på at studentene stryker fordi de sitter i trappa. Og noen av studentene mistet sin gode lærer underveis i året på grunn av sykdom, og andre gode lærere i staben steppet inn og vikarierte - studentene vil naturligvis heller ha den samme læreren enn plutselig å få en ny. Men heller ikke det bør være grunn nok til å stryke på eksamen.

Worst case-scenariet ved slike medieoppslag er at folk tror at lærerutdanningen er dårlig og at lærerstudentene vi uteksaminerer ikke kan fagene sine. Men strykprosenten i seg selv betyr jo ikke det - den kan like gjerne bety at lærerutdanningen er en krevende utdanning og at vi stiller høye faglige krav. Det var det også viktig å prøve å få fram i et hektisk intervju.

Her er nyhetssaken NRK laget på basis av det korte intervjuet: Vil ha høyere krav til lærerutdanningen. (De som hørte intervjuet legger kanskje merke til at jeg aldri sa at jeg ønsket høyere krav for å komme inn på lærerutdanningen, men pytt...)

Nå når jeg har fått intervjuopplevelsen litt på avstand (14 timer på avstand), tenker jeg at det ikke var så verst. Da Aftenposten intervjuet meg, snakket jeg ganske lenge med journalisten, og han plukket så ut en del sitater som definitivt ikke inneholdt mitt hovedbudskap. Intervjuet på direkte radio var langt mer nervepirrende, men ga meg tross alt muligheten til å komme "usensurert" til orde og dermed få fram hovedpoengene. At jeg dummet meg litt ut med å si "hva var det jeg skulle si..." underveis på direkte radio kan jeg leve med hvis budskapet for øvrig kom fram...

Se også TV-innslag i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar