fredag 23. november 2012

Det var da voldsomt til medieinteresse...

Lærerutdanningen fortsetter å være i vinden. Tidligere i denne uka var det Høgskolen i Nesna som fikk gjennomgå, da "lærerhøyskolestudent" Jeanette Reistad og en masterstudent (Øyvind Marstein) foreslo å legge ned lærerhøyskolene. La oss ikke pirke på at lærerhøyskoler ikke lenger finnes, de har blitt inkorporert i høyskoler og til dels universiteter. Det mest påfallende er kanskje at Reistad, etter å ha tilbragt tid i et "kunnskapsorientert og forskningsbasert miljø" på Blindern, likevel ikke ser problemet med å foreslå nedleggelsen av en institusjonstype basert på egne dårlige erfaringer med ei klasse på en høyskole. Her har noe av den metodiske og vitenskapelige skoleringen på Blindern tilsynelatende slått feil. Lærerråd kommenterer artikkelen godt.

Så har vi hatt møte med fagvalginformasjon på GLU 5-10 på HiOA. De cirka 120 studentene på tredjeåret fikk tilbud om å velge mellom årsenheter i norsk, engelsk, samfunnsfag, musikk, kunst og håndverk og RLE, og i tillegg halvårsenheter i blant annet mat og helse. Dessverre innfridde ikke dette forventningene til studentene (av forståelige grunner, forsåvidt), og dette førte til ei helside i VG og uttalelser fra kunnskapsministeren.

Vi skal gjøre et nytt forsøk på å gjøre studentene fornøyd, bare så det er sagt. Men i denne sammenhengen vil jeg ikke kommentere selve saken, men bare nevne at den intense interessen for lærerutdanning akkurat nå oppleves som smått uvirkelig. Aftenposten brukte altså nylig førstesida på at nesten halvparten av våre førsteårsstudenter strøk på den første deleksamenen i matematikk på 1-7-utdanningen - uten å la seg merke nevneverdig med at mange av disse nå har stått på andre forsøk og at strykprosenten i matematikk i lærerutdanningen faktisk har gått ned, ikke opp, hvis vi ser på de siste ti årene under ett. Og denne forsiden fikk vi altså mens New York delvis sto under vann.

Hvorfor er lærerutdanningssaker "godt stoff" i avisene? Det er vel delvis fordi alle har et forhold til læreryrket - alle anser seg selv som "eksperter" på skole i kraft av egen skolegang. (Dette er jo for øvrig noe av det som gjør lærerutdanning vanskelig, fordi studentene som kommer inn - i større grad enn de fleste andre profesjonsutdanninger - ofte har fasttømrede ideer om hva en lærer gjør.) Men interessen for lærerutdanningene må jo også tolkes positivt - at lærerutdanningene er hett stoff er en bekreftelse på at læreryrket er det viktigste yrket vi har.

Men akkurat nå kan jeg leve med litt mindre medieinteresse...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar