tirsdag 20. november 2012

Når politikken møter lærerutdanninga

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har hatt møte med lærerutdannings-Norge, leser vi i en pressemelding. "Rundt 120 dekaner, lektorer og studenter deltok", står det. På møtet gjentok Kristin Halvorsen sine forslag til tiltak:

  • Det skal utvikles en diagnostisk test som kan vise nivået på kunnskapene i matematikk for nye lærerstudenter.
  • Det skal lages et intensivkurs for studentene for å heve nivået.
  • Det skal lages et eget kursopplegg for mattelærerne etter modellen for suksessen med prosjektet «Ny giv».

Det står i pressemeldingen at "Kunnskapsministeren er fornøyd med responsen fra deltakerne på seminaret". Det er fint. Etter det jeg forstår (etter å ha mailet med flere i matematikkmiljøet rundt om i landet som var på møtet) var det forholdsvis lite støtte å få for Halvorsen til de konkrete strakstiltakene.

Som lærerutdanner vet jeg at det å møte de nye studentene med en diagnostisk test, ikke er det mest motiverende vi kan finne på. Jeg har mer tro på å vise studentene at matematikk er mer meningsfylt og interessant enn det mange av dem har opplevd så langt. Og uansett trenger vi ikke å utvikle flere slike tester - vi har det vi trenger.

Og det er neppe mange lærerutdannere som tror at et intensivkurs er veien å gå for å endre studentenes holdninger og kompetanse. Studentene trenger ikke terping av formler og metoder, men langsiktig arbeid og å oppleve at matematikken gir mening.

Og det å kopiere "Ny giv" virker på meg som en blindvei - vi har ingen mangel på motiverende og spennende matematikkopplegg, men vi har litt i overkant mange mål å nå og litt i underkant med undervisning for å nå målene.

Jeg er altså godt fornøyd med at departementet viser stor interesse for lærerutdanning generelt og matematikken i lærerutdanningen spesielt. Men jeg håper departementet har forstand til å spille på den solide kompetansen som lærerutdannings-Norge representerer - blant annet de 120 menneskene som var samlet i Oslo på mandag. Vi er lovpålagt å drive utdanning basert på det fremste av forskning og utviklingsarbeid (UH-loven §1-3), og da er det jo nesten lovbrudd hvis politiske myndigheter skal detaljstyre hvordan undervisningen skal drives...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar