søndag 2. januar 2011

Matematikk omtales stadig mer i media

Noen raske søk i Atekst viser at "matematikk" ble nevnt 2289 i norske papirmedia i 2010. Dette synes å være ny rekord - tallet for 2009 var 1904.

Noen mener kanskje at de store internasjonale undersøkelsene, som TIMSS og PISA, får for stor medieoppmerksomhet. TIMSS er nevnt bare 271 ganger i media de siste ti årene, men PISA er nevnt 3204 ganger (og med en økende tendens gjennom perioden). Til sammenlikning er nasjonale prøver nevnt 2920 ganger, men i 2010 ble det nevnt oftere enn PISA.

(For ordens skyld: jeg har ikke gått gjennom de 3204 for å se hvor mange av dem som gjelder den italienske byen med et litt skeivt tårn.)

Ordet "læringsstiler" ble brukt 17 ganger og "baseskoler" 36 ganger i 2010.

Og så lurer du kanskje på hva slags matematikkord som ble mest nevnt i papirmedia i 2010? Jeg holder en knapp på følgende ord, som ble nevnt hele 945 ganger; "trekant".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar