lørdag 1. januar 2011

Årsregnskap 2010 (publiseringer)

Det er så mye en skal oppsummere ved nyttårstider. Jeg fikk lyst til å kikke i Cristin og se hva jeg egentlig har publisert i 2010.

Jeg har 16 registrerte FoU-resultater i 2010. Disse fordeler seg på ulike områder:

Matematikkhistorie
På matematikkhistoriefronten er det naturligvis ESU6-konferansen i Wien som dominerer. Mitt eget foredrag (helt alene...) var "History of mathematics in Norwegian for "grunnskolen". A literature review." Så hadde jeg et workshop sammen med Konstantinos Nikolantonakis som het "Historical methods for multiplication", og så var jeg med på paneldiskusjonen om "The role of the history and epistemology of mathematics in pre-service teacher training".

I tillegg til dette hadde jeg en artikkel i Tangenten om "Norske ressurser om matematikkhistorie." Og så har det vært litt arbeid med å omlegge HPM Newsletter, som fra 2011 også vil foreligge i en mer dynamisk nettversjon: HPM Newsletter. Det er også endringer i redaktørstaben. Følg med, følg med!

IKT i matematikkundervisningen
På et seminar i Kina holdt jeg innlegget "Embedding database content in different contexts." Men hovedprosjektet mitt her er åpenbart eleviki, min wiki for lærerutdanningene, som fortsatt ikke er "lansert" så fryktelig aktivt, men som det siste året har hatt et snitt på rundt 100 sidevisninger pr dag.

Holdninger til homofili i skolen
Lite aktivitet på denne fronten i 2010. Men ressurspakka ("Ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene: versjon 2.0.") ble jo publisert rett over nyttår, og det ble en artikkel i Sexologi med temaet "Homofili på pensum." Og Blikk intervjuet meg om "Mangelfull lærerutdanning".

Annet lærerutdanningsrelevant
Sammen med Geir Martinussen holdt jeg innlegget "Allmennlærerstudentenes arbeidsinnsats – bedre enn sitt rykte?" på FoU i praksis-konferansen i Trondheim. Artikkelen basert på dette innlegget kommer i konferanserapporten til våren. I tillegg til dette hadde vi et innlegg i Aftenposten med tittelen "Ikke så late likevel" og oppfølgeren "Studenter ikke latere enn lærerne".

I Tangenten har Geir Martinussen og jeg hatt en artikkel med tittelen "Multiplikasjon og divisjon av brøk". Denne er også publisert i svenske Nämnaren, da med tittelen "Multiplikation och division av bråk", naturligvis.

Sammen med en rekke kolleger har jeg laget "Å kunne regne i norsk Materiell til etterutdanningskurs".

Og på førstelektordagene i høst snakket jeg om "Lærerutdanneren Bjørn – en blogg om matematikk, lærerutdanning og tilliggende herligheter." Blogginnlegget mitt om "Mye forholdisme i det nye planverket." ble for øvrig plukket opp av den statlige bloggen Klarspråk, så det har jeg også registrert i Cristin.

Altså var 2010 egentlig et forholdsvis produktivt år. Det er ikke det at jeg ikke publiserer, problemet ligger mer i at jeg sprer meg litt for mye. Kanskje et nyttårsforsett for 2011 bør være at jeg gjør enda litt mer på hovedprosjektet mitt, og litt mindre på alt annet...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar