onsdag 3. august 2011

Hva er tilfeldighet?

Guus Bosman skriver om en interessant sak i USA som handlet om betydningen av ordet "tilfeldig".

Saken omhandlet USAs såkalte "diversity lottery" - hvor myndighetene trekker ut 50 000 mennesker (blant mange søkere) som får oppholdstillatelse i USA. I trekningen i år oppdaget myndighetene en programmeringsfeil - kun de som hadde søkt de første to dagene hadde vært med i trekningen. Myndighetene annulerte derfor trekningen. Noen av de som opprinnelig hadde fått beskjed om at de var trukket ut, gikk til retten for å kreve at den opprinnelige trekningen skulle gjelde. For det var jo en tilfeldighet at det var akkurat de første to dagene som ble med - så det var fortsatt tilfeldig hvem som ble uttrukket? De baserte seg på ordboksdefinisjoner som inneholdt begreper som "uten bevisst valg".

Retten ser ut til å ha ment at det er en forutsetning for at noe skal være "tilfeldig" etter en matematisk definisjon er at alle søknadene hadde samme sannsynlighet for å bli valgt (da tydligvis etter at programmeringen har skjedd, ikke bare på forhånd):

The Court is sympathetic to the plaintiffs’ plight. While it does not doubt that the emotional impact of the Department’s reversal has been painful and real, and that many of the plaintiffs have compelling reasons to seek to immigrate to the United States, it must take note of the fact that all of the others who submitted timely petitions during the thirty day period also “played by the rules ... seeking only to pursue their own American dreams.” There are 19 million more stories, from other lottery participants, many of which may be equally or even more compelling, and it is for that reason that Congress determined that every applicant would have an equal chance of winning the right to apply for the visa. The Court cannot order the Department of State to honor a botched process that did not satisfy that regulatory and statutory requirements. Moreover, the Court does not find that it was arbitrary or capricious for the Department to decide to rescind a lottery that did not meet the single most important criterion for a drawing: a random selection.

Altså nok et eksempel på at diskusjoner med matematisk innhold er viktig for folk.

Se for øvrig to artige tegneseriestriper som illustrerer hvor vanskelig begrepet "tilfeldig" er:

(xkcd)

Dilbert 25. oktober 2001

2 kommentarer:

 1. Interessant og vemodig historie.

  Jeg føyer til at "rent tilfeldig utvalg" ikke betyr det samme som at alle enheter (her: personer) har samme sjanse for å bli trukket ut. RTU betyr at alle mulige UTVALG av en gitt størrelse har samme sannsynlighet for å bli trukket ut.

  Hvis lotteriet hadde delt inn alle søkerne i to like store grupper (menn vs. kvinner; unge versus eldre; alfabetisk etter hjemland) - og deretter kastet mynt og kron, ville alle individer hatt samme sjanse til å bli valgt. Men søkerne ville sikkert protestert ...

  Den matematiske sammenhengen gjelder bare den andre veien: derson alle utvalg av en gitt størrelse er like sannsynlige, vil alle enhetene ha samme sjanse for å bli trukket ut.

  SvarSlett
 2. Interessant. Er "rent tilfeldig utvalg" det samme som "strictly random", som er det de drøfter i denne saken?

  Grunnen til at "rent tilfeldig utvalg" er definert som det er, er vel først og fremst knyttet til utvalgsundersøkelser, hvor ditt eksempel vil føre til at undersøkelsen blir veldig misvisende. Her er det derimot et lotteri, hvor hver enkelt person strengt tatt ikke er opptatt av hvem andre som vinner. Jeg ser i og for seg heller ingen grunn til at søkerne skulle protestere om man delte som du antyder og så kastet mynt og kron.

  Altså: det de enkelte deltakerne i lotteriet strengt tatt er opptatt av, er sin egen sjanse til å bli trukket ut. Derfor ville det i og for seg vært helt ok å ha et lotteri hvor man først bestemte hvilken søknadsdag søkerne skulle velges fra. (Men trekningsmetoden må naturligvis være kjent på forhånd, og fortrinnsvis ikke rotes til underveis.)

  SvarSlett