torsdag 17. september 2009

Hvor mange lærerutdanninger skal nedlegges?

Det foregår en spennende prosess for tiden når det gjelder lærerutdanningene. I stortingsmeldinga om lærerutdanning som kom i vår ble det signalisert at allmennlærerutdanningen skal splittes i to utdanninger, én rettet mot 1-7. klasse og én rettet mot 5-10. klasse. Samtidig ble det bestemt at studentene skal få mer valgfrihet når det gjelder hvilke fag de skal velge, spesielt på 5-10-utdanningen.

Alle som kjenner lærerutdanningene i Norge forstår at dette kan føre til nedleggelse av mange lærerutdanninger rundt om i landet. Det er mange høyskoler som har slitt med rekrutteringen til lærerutdanningene sine, og har undervist kull på 50 studenter og nedover. Det sier seg selv at det skal bli vanskelig å ha så lite søkergrunnlag hvis disse skal spre seg på to nye utdanninger, og dessuten ha større valgfrihet og dermed også spre seg på flere fag enn de har gjort.

Jeg mener at konsekvensene på middels lang sikt (for eksempel 10 år) er at noen fylker vil miste sine lærerutdanninger. Det er Det er også et spørsmål om alle høyskoler tåler å tape lærerutdanningene sine.

Det er naturligvis et spørsmål om dette er positivt eller negativt, og det er et politisk spørsmål. Faglig sett kan det være en fordel å få litt større fagmiljøer, distriktspolitisk sett er det en fordel å få ha høyskoler mange steder. Rekrutteringsmessig er det litt vanskelig å si - noen vil sikkert la være å søke hvis de må reise langt for å ta utdanningen, mens andre kanskje lokkes av et bredt fagtilbud.

Det blir en spennende tid rundt om på høyskolene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar