onsdag 7. juli 2010

Hva er et pentagon? Og et heksagon?

Jeg sitter og leser i den nye boka "Tall og tanke" (som jeg sikkert skal blogge mer om etter hvert, utmerket som den er). Et sted i den står det at et pentagon er en "regulær femkant" og at et "heksagon" er en "regulær sekskant".

Dette stusset jeg over, for jeg ville oversatt pentagon med femkant og heksagon med sekskant, uten noe krav om regularitet.

Så jeg sjekker andre kilder:
Norsk Wikipedia skriver at "I geometri er et heksagon et polygon med seks hjørner og seks kanter." Her nevnes ingen regularitet.

Men om pentagon skrives det betydelig mer: "En pentagon er en sammenhengende geometrisk figur som består av fem sider, dvs en geometrisk figur med 5 sider. I matematikken sier man en fem siders polygon eller mangekant. Sidene i dette polygonet trenger ikke å være like lange, men en pentagon med fem like lange sider har fått ett eget navn, en likebenet pentagon. Det er ofte en likebenet pentagon man tenker på når man i daglidags tale snakker om en pentagon."

Wikipedia sier altså at når vi i dagligtale snakker om pentagon, mener vi en likebenet (men ikke nødvendigvis regulær!) femkant. Altså et mellomstandpunkt mellom "Tall og tanke" og mitt utgangspunkt. Hm...

Jeg går til Bokmålsordboka. Den har ingen oppslag på "heksagon", men skriver om pentagon: "likesidet femkant". Altså er den tilbøyelig til å være enig med Wikipedia, ser det ut til.

Store Norske Leksikon, derimot, skriver rett og slett at et pentagon er en "femkant", mens et heksagon er en "mangekant med seks sider."

matematikk.net nøyer seg også med å kreve fem kanter: "Femkant eller pentagon er et geometrisk objekt med fem sidekanter. Et spesialtilfelle er den regulære femkant som er en figur der alle sider er like lange og alle vinkler like store."

Når jeg i tillegg vet at verken ordet "pentagon" eller "heksagon" har noe regularitet i seg etymologisk sett, tror jeg at jeg inntil videre vil holde på intuisjonen min: et pentagon er ganske enkelt en femkant. Men det brukes åpenbart ulikt, selv i leksika og ordbøker.

Så til kompetente lesere der ute: hva er den korrekte forståelsen av ordet "pentagon" og ordet "heksagon" på norsk?

2 kommentarer:

  1. http://www.wolframalpha.com/input/?i=pentagon
    http://www.wolframalpha.com/input/?i=hexagon

    SvarSlett
  2. Wolfram Alpha opererer altså med uttrykket "regular hexagon" og "regular pentagon", hvilket skulle tilsi at "hexagon" og "pentagon" uten "regular" foran ikke er regulært...

    SvarSlett