torsdag 1. juli 2010

Mer om norske barns demokratikompetanse

I går skrev jeg om ICCS-studien. Nå har jeg funnet fram til rapportene, både den internasjonale og den norske.

De gir ganske forskjellig inntrykk. Leser man kun den internasjonale, ser man at norske 8. klasseelever er helt middels gode. Finland, Danmark, Sør-Korea, Taiwan, Sverige, Polen, Irland, Sveits, Liechtenstein, Italia, Slovakia, Estland, England, New Zealand og Slovenia gjør det bedre enn Norge.

Mye av årsaken til det ligger i at norske skoleelever er yngre enn mange andre lands 8. klassinger. Derfor har man i Norge også tatt med 9. klassinger i studien, og det er disse som skårer bra (en 5. plass) ifølge s. 23 den norske rapporten - men disse er da også eldre enn elevene i mange andre land, i tillegg til at de har et år mer skolegang.

Å si at norske elever er femte best i verden på demokratiforståelse er derfor å pynte på virkeligheten. Men det virker i det minste som norske elever er bedre i demokratiforståelse enn i regning og lesning. Uheldigvis er regning og lesning også forutsetninger for å ta demokratiet i bruk fullt ut.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar