torsdag 15. juli 2010

Strøk etter å ha klaget på karakteren

Sommeren er sensurtid, begrunnelsestid og klagebehandlingstid.

Aftenposten har i dag en "nyhet" om en elev som fikk 3 i faget Politikk og menneskerettigheter, og som endte med karakteren 1. Dermed kan hun ikke begynne på høyere utdanning fra høsten.

Dette er naturligvis trist for den det gjelder. Men samtidig: det må jo være sånn. En klage innebærer jo nettopp at eleven ber om nye sensorer som ser på eksamen med nytt blikk, og da er det alltid en risiko for å gå ned. Nå kan man si at et sprik på to karakterer er mye, men det kommer helt an på oppgavene - i noen tilfeller står og faller avgjørelsen på om man mener at besvarelsen er svar på oppgaven eller ikke. Da kan noen (litt snilt) tolke at det er innenfor og andre (litt strengere) at den er utenfor.

Aftenposten opplyser også at av 174 elever som klaget på karakteren i dette faget, var det kun én som gikk ned. Det er jo fordi de fleste som klager, ligger over midtsjiktet av den karakteren de har fått. Men ikke alle gjør det.

Aftenpostens artikkel er en nyttig påminnelse om at man skal være forsiktig med å klage på karakterer hvis det å gå ned i karakter vil få alvorlige konsekvenser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar