tirsdag 8. mars 2011

Rosa kompetanse-seminar 2011 dag 2

Andre dag av seminaret for nettverket til Rosa kompetanse var også lærerik.

Førstemann ut var Tor Morten Normann fra Statistisk sentralbyrå. SSB har jo til tider blitt kraftig kritisert for ikke å ha med seksuell legning i sine utvalgsundersøkelser, men hans foredrag på dette seminaret var et relativt greit forsvar for den tidligere praksisen. Han gjennomgikk erfaringene fra levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt i 2008, hvor seksuell tiltrekning og seksuell identitet for første gang var med på en slik undersøkelse. Det ga forsåvidt interessante resultater, men gruppa er for lita til at resultatene, etter SSBs mening, blir sikre nok. (Se egen rapport om temaet.)

SSB-statistikken viste for øvrig ganske lave tall for andelen homofile, noe som delvis skyldes SSBs noe snodige valg (folk som ikke rapporterte seksuell tiltrekning til folk av samme kjønn ble ikke spurt om identitet).

Så var det Hilde Slåtten som la fram den undersøkelsen som jeg har blogget om flere ganger før. Undersøkelsen var en representativ undersøkelse av nordmenns holdninger til LHBT-folk, og den viste blant annet at mange norske menn grøsser når de tenker på homofile menn, og at de ville føle det ubehagelig å sitte ved siden av en på bussen som de visste var homofil. Som jeg også påpekte etter innlegget er akkurat disse funnene nyttige fordi de så overbevisende viser at arbeid med holdninger for eksempel i skolen ikke "bare" er homosak - det er ikke minst viktig for at ungdommen som går ut av skolen skal slippe å få et liv fylt av grøssing og ubehag.

Hanne Børke-Fykse, lederen for Rosa kompetanse gjennom alle disse årene, forklarte kort hvordan Rosa kompetanses kurs gjerne er lagt opp, og viste en del resultater fra evalueringer. Evalueringene er fabelaktig gode, og stikkord som forklarer de gode resultatene er: personlig, konkret, troverdig, morsomt. Og et fokus på mestring - ikke bare alt profesjonene gjør galt men også alt de kan bety for enkeltmennesker hvis de gjør ting bedre.

Hanne er alltid god til å sette ting på riktig spiss. For eksempel hører hun ofte folk si at det med homofili ikke er noe problem for dem - de har ingen fordommer, behandler alle likt og "hva du gjør i senga bryr meg ikke". Til dette må man jo bare svare at "det at du er heterofil er ikke noe problem for meg. Jeg har ingen fordommer mot heterofile, jeg behandler alle likt og jeg bryr meg ikke om hva du gjør i senga."

Katrina Roen snakket om ungdoms selvskading og selvmord, koblet til seksuell legning. Hun viste til tall som tyder på at faren for selvskading og selvmord er høy hos homofil ungdom som blir mobbet på skolen. Som mange andre satte hun samtidig spørsmål ved en del begreper. "Out and proud" er fint for dem det gjelder, men innebærer det at de som ikke er ute samtidig bør skamme seg? Slik kan de fleste begreper settes opp mot hverandre og diskuteres.

Haakon Aars snakket om sin nye bok, "Menns seksualitet". Jeg bestilte boka (på biblioteket) allerede under innlegget hans.

Og til slutt hadde Tove Beate Pedersen fra Norsk Psykologforening og Sol-Britt Mohlin fra Olafiaklinikken korte innlegg.

Det har vært et nyttig seminar. Ikke minst har den gitt meg ideer til forskning som bør utføres på elevers oppfatninger av skolen. Jeg er ikke sikker på om jeg faktisk har tid til å gjøre denne forskningen med det første, men ideene skal jeg ta vare på...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar