fredag 14. august 2009

Kreativitet i skolen - men ikke i de største fagene?

Jeg ser til min interesse at det skal arrangeres et "dialogmøte" med tittelen "Dialogmøte om kreativitet inn i skolen".

Det ser ut som at det er Fellesrådet for kunstfagene i skolen som arrangerer møtet, og det kan i så fall være årsaken til at innleggsholderne er litt "skjevt" utvalgt:
Espen Holtan – Kultur og oppvekts i Halden kommune
Hanne Tømta – Teatersjef ved Nationaltheatret
Geir Grav – Styreleder, Musikk i skolen
Geir Skomsøy - kommunikasjonsbyrået Agendum
Sulekha Ali Omar - danser
Biniam Yhidego- danser og skuespiller

Det er altså tilsynelatende ingen representanter for de store skolefagene, som i kraft av sin størrelse og egenart bidrar med mye av kreativiteten i skolen i dag - og har potensiale til å bidra enda mer. Jeg snakker da naturligvis om fag som norsk og matematikk. Norsk inneholder jo blant annet møte med litteraturen, mens matematikk står for en kreativ problemløsende tilnærming.

Tittelen på møtet antyder dessuten at kreativitet ikke allerede er i skolen, og det blir et for deprimerende utgangspunkt.

Heldigvis deltar Theo Koritzinsky (samfunnsfag) som paneldeltaker, og han har sannsynligvis et bredt perspektiv på kreativitet.

Møtet er 19. august.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar