lørdag 8. august 2009

Videofilming av muntlig eksamen?

Jeg har tidligere skrevet et innlegg med tittelen "Et generøst eksamenssystem", hvor jeg argumenterer for at det eksamenssystemet vi har i høyere utdanning gir rike muligheter for studenter til å oppnå en rettferdig karakter. Hovedkomponentene er: to sensorer, klagerett, to nye forsøk, mulighet til å søke om et fjerde forsøk.

Et av disse komponentene, nemlig klageretten, gjelder ikke for muntlig eksamen. Man kan riktignok klage på formelle feil, men ikke på den faglige bedømmingen. Nå foreslår Studenttinget i Trondheim at muntlig eksamen bør filmes, slik at man skal kunne klage også på den.

Studenttinglederen mener at dette ikke vil bli spesielt dyrt, men det stiller jeg meg litt tvilende til. Kvaliteten på videoopptaket må være svært godt. Man må uten problemer høre alt som blir sagt av alle de tre personene, man bør helst se ansiktsuttrykket til kandidaten og må også se tydelig hva kandidaten skriver. Dette vil nok kreve minst to kameraer og betydelig opplæring av de som skal ha ansvar for opptakene. Etterpå må opptakene sorteres og arkiveres, noe som også blir en betydelig kostnad. Det skal bli spennende å se regnestykker. (På Høgskolen i Oslo tipper jeg at vi kan ha kanskje 15 kandidater oppe til muntlig samtidig bare på min avdeling - det vil altså kreve 15 rom utstyrt med slikt videoutstyr.)

La meg utdype hvorfor kameraene må fange opp ansiktsuttrykk: hva eksaminator sier må tolkes i forhold til hva studenten uttrykker - både muntlig og med kroppsspråk/ansiktsuttrykk. Av og til viser studenten med "hele seg" at han ikke har noe svar, og eksaminator går da videre. Ser man ikke studenten godt nok på videoen, kan man tro at studenten ikke fikk tid til å svare. Og videre: på mange eksamener kan studenten vise ting på et papir under muntlig eksamen. Dette er for eksempel vanlig under matematikkeksamener. Da er det nødvendig å se hva studenten skriver for å ha noen forutsetninger for å bedømme prestasjonen.

Investeringer i slikt videoutstyr ville føre til innskjæringer på andre områder, for eksempel på undervisningen. Så selv om det ville gi studentene enda større trygghet for riktig karakter om man startet med videofilming, er det neppe riktig ressursbruk nå.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar