tirsdag 4. august 2009

Norske forelesninger på iTunes

Adressa melder at NTNU og UiS er de to første universitetene som har lagt ut videoforelesninger åpent tilgjengelig på iTunes.

Dette er bra. Som det sies i artikkelen: forelesningene er jo betalt av skattebetalerne og bør derfor være så tilgjengelige som mulig.

Dessuten kan det bidra ytterligere til en forståelse av hva det egentlig er vi holder på med, vi som underviser på universiteter og høyskoler. For et spørsmål som kan reises er jo: hva skal det faglige personalet gjøre i 2010, hvis universitetet allerede i 2009 sikret seg alle forelesningene våre på video, slik at studentene kan få se dem uten at vi får lønn? Og svaret er, ihvertfall på høyskolene, at det å holde "forelesninger" er en svært liten del av det faglige arbeidet. Det meste av undervisningen skjer i klasser hvor faglige diskusjoner har en sentral plass. I lærerutdanningen er bruk av ulike undervisningsformer og refleksjon rundt disse viktig. I slik undervisning - med et relativt begrenset antall studenter - er evnen til å belyse de spørsmål som dukker opp underveis også helt nødvendig.

Kort sagt: forelesninger på nett vil kunne bli et supplement til den vanlige undervisningen, men vil aldri kunne fungere som hele tilbudet i slike utdanninger som vi holder på med.

(Noe annet er det at man naturligvis kan ha nettforelesninger som en del av et helhetlig nettbasert tilbud, med diskusjonsgrupper på nett, live chat osv. Poenget mitt her er at det å legge forelesninger - isolert sett - på nettet, ikke er noen trussel.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar