onsdag 28. april 2010

God søkning til grunnskolelærerutdanningene ved HiO

Foreløpige søkertall fra Samordna Opptak viser god søkning til de nye grunnskolelærerutdanningene. Ved Høgskolen i Oslo har Grunnskolelærerutd 1.-7. trinn fått 348 søkere (førstevalg), mens Grunnskolelærerutd 5.-10. trinn har fått 331 (fordelt på 86 på norsk, 132 på engelsk og 113 på matematikk). Ialt er det altså 679 søkere som har grunnskolelærerutdanning ved HiO som sitt førstevalg. (SO)

I 2009 hadde 659 søkere allmennlærerutdanning ved HiO som førstevalg (SO).

Tilsvarende tall hvis man ser på totalt antall søkere, ikke bare førstevalg: Grunnskolelærerutdanning 1.-7.: 1651 søkere
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. norsk: 681
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. engelsk: 866
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. matematikk: 743 - ialt 2290 søkere på 5.-10.

Ifjor: 2854 søkere på allmennlærerutdanning. Altså har det vært en sterk økning siden i fjor.

I landet som helhet har lærerutdanningene hatt en beskjeden økning i forhold til i fjor, på 0,5 prosent. "4 046 søkere hadde i 2009 allmennlærerutdanning som førsteprioritet. De to grunnskolelærerutdanningene har i år til sammen 4347 førsteprioritetssøkere." (SO) (Eventuelle lesere legger merke til at grunnskolelærerutdanningene altså har en søkning på 7,4 prosent høyere enn i allmennlærerutdanningen i 2009. Det må da være andre lærerutdanninger som ikke har hatt så sterk økning.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar