onsdag 14. april 2010

Personalmøte om LHBT-tematikk

Det er ikke fryktelig ofte jeg skriver blogg om personalmøtene på jobben. Det er fordi de relativt ofte er fylt av saker som har beskjeden interesse utenfor HiOs vegger. Dagens personalmøte var imidlertid et unntak: Temaet var "LHBT-tematikk i undervisning og forskning". (LHBT = lesbiske, homofile, bifile og transpersoner)

Møtet er en start på et mer systematisk arbeid med LHBT-tema på avdelingen. Bakgrunnen er to brev fra departementet hvor vi er bedt om å ha sterkere fokus på dette i våre utdanninger, og påfølgende vedtak i avdelingsstyret om at dette blant annet skal gjenspeiles i personalmøter og i fagplaner.

På dagens møte holdt Heidi Eng et innlegg med tittelen "LHBT-tematikk som forskningsfelt", hvor hun snakket om den historiske utviklingen av feltet, fra et fokus på antall og årsaker til inklusjon av blant annet heteronormativitet og mangfold. (Dette er en lynkort oppsummering som naturligvis ikke yter Eng rettferdighet.)

Kurt Ole Linn presenterte boka "Skapsprengere", og snakket om hvordan tankegangen var bak denne boka som presenterer ulike komme ut-historier sammen med mer teoretiske fagartikler. Jeg må med skam bekjenne at jeg fortsatt ikke har lest boka, men det må jeg få gjort noe med.

Så la jeg fram ressurspakka som jeg har vært redaktør for.

Gruppa som er nedsatt har ambisjoner om videre arbeid neste studieår. For min del har jeg bevisst latt være å melde meg til innsats i denne gruppa, både fordi jeg generelt er overarbeidet for tida og fordi jeg føler at jeg har hatt en pådriverrolle for å få temaet på dagsorden og dermed synes det er deilig å se andre ta hovedansvaret en periode. For at slikt arbeid skal feste seg i organisasjonen er det jo veldig viktig at det er en viss bredde av personer som engasjerer seg og har det klart framme i minnet.

Det var et oppløftende møte, og det blir spennende å se hvordan det utvikler seg videre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar