tirsdag 7. juli 2009

Behov for bedre seksualundervisning i lærerutdanningen

Vårt Land skriver om behovet for undervisning om seksuelle overgrep i lærerutdanningen.

"Lærarar bør ha grunnleggjande kunnskap om dette, og dei må gjere det tydeleg for elevane at dei veit at seksuelle overgrep er ein realitet. Lærarane må gjere seg tilgjengelege ved å formidle til elevane at dei har tillit til det elevane fortel. Dessutan bør dei ha kjennskap til kva hjelpetilbod som finst i nærmiljøet," sier Åse Røthing til avisa.

Toril Johansson, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, sier til Vårt Land at forebyggende arbeid er ei av oppgavene som skal tas vare på i den nye rammeplanen for allmennlærarutdanningen.

Det er bra. Nå som vi har fått faget Pedagogikk og elevkunnskap på 60 studiepoeng, må det være rom for en bolk om seksualitet, seksuell orientering og også skyggesidene: seksuelle overgrep.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar